Dietrich's international
 
 

Firma Dietrich's

My stále věříme, přesně jako před třiceti lety, na tradici a technologii.

Všechno to začalo v roce 1982 na programovatelné kapesní kalkulačce. Josef Dietrich a Uwe Emmer přemýšleli o tom, jak by bylo možné s použitím zařízení pro elektronické zpracování dat, urychlit a zjednodušit náročný výpočet vázaných konstrukcí. Žádný z nich tehdy nemohl ani jen tušit, že se Dietrichovci rozvinou v jednu z vedoucích světových akciových společností v oblasti softwaru.

Dnes má firma Dietrich's AG se svými přes 11 000 instalacemi vedoucí postavení ve své branži. Jako jediný výrobce nabízíme našim zákazníkům ucelené, profesionální 3D-CAD/CAM řešení v 10 jazykových mutacích, integrovanou databázi konstrukčních prvků, starostlivost o zákazníka a nezávislost od třetích stran, čehož jsme dosáhli díky vlastnímu výkonnému programování. Naše nabídka se rozprostírá od počátečního plánování, kalkulace, objednávky stavebních dílců, kompletní přípravy práce včetně statiky až po výstupní výkresy, kusovníky s optimalizací a ovládání veškerých tesařských CNC strojů.

I přes obrovský úspěch posledních třech desetiletí jsem vždy zůstali věrni našim tesařským kořenům - našim tesařům.

Původní tesařská tradice a nejmodernější počítačový program - my to umíme spojit dohromady.