Dietrich's international
 
 

Montované domy a panelové stavby

Profesionální řešení pro výrobce montovaných domů 

Mnoho dřevařských podniků našlo v tradiční hrázděné a rámové stavbě výhodnou mezeru na trhu.

Se třemi DIWAND-moduly nabízíme výkonné programy pro konstrukci stěn se zadáním dřevěných prvků, desek, řad hřebíků nebo klasických příhradových spojů. Pomocí jednoduché změny pohledů, svislých a výškových řezů máte vždy přehled. Vašim zákazníkům nabídnete jak bezchybné provedení střešní nástavby se stěnami půdní nadezdívky, profesionální konstrukci pasivních domů se stojatými nosníky a ocelovými svorníky, tak i tradiční příhradovinu z rukou odborníka.