Dietrich's international
 
 

PlanCAD - víc než perfektní CAD-program

Dietrich's PlanCAD je zcela nově koncipovaný CAD program, kterým se úplně ruší původní Planprogram a který daleko přesahuje rozsah jeho původních funkcí. PlanCAD dokonce nabízí více, než nabízí běžné 2D-CAD-systémy. Veliké množství nástrojů a dobře uspořádána pracovní plocha přináší rychlé profesionální výsledky a šetří pracovní čas až o 20%.

Jediným kliknutím myší můžete v systému Dietrich's automaticky zhotovit plány kompletní budovy, včetně detailních výkresů všech dřevěných prvků, stěn, elementů, stropů atd. Do plánů si můžete vložit Vaše firemní logo, kompletní legendu, kóty podle vlastního uvážení, čísla kusovníků a pořadová čísla jednotlivých prvků. Vzhled Vašich plánů si můžete přizpůsobit podle Vašich individuálních požadavků a pro další použití si je můžete uložit jako přednastavení.

Možného rizika vzniku chyb v jednotlivých plánech Vás zbaví náš inteligentní 3D-Modul. Všechny výkresy se z něho generují automaticky.

Inteligentní nástroje vytvoří z předem uložených vzorových předloh plány, které odpovídají vašim osobním požadavkům na jejich úpravu a ztvárnění.

Chtěli by jste změnit formát papíru? Žádný problém, protože nový PlanCAD automaticky přizpůsobí formát papíru na takový, jaký chcete tisknout na tiskárně. Aby bylo na formátu nastavené vhodné měřítko, okamžitě se provede jeho odpovídající nastavení.

Různé vrstvy (layer), které jsou automaticky generovány z 3D-Modulu, jsou další pozoruhodností nového programu PlanCAD. Např. opracování a spoje budou uloženy na vlastní vrstvě a pak je lze libovolně zapínat a vypínat, právě tak jako "skryté linie", kóty, texty, kusovníky, popisky atd. Plán lze bez problémů během sekundy předělat z plánu sestavy na detailní výkresy. Detaily lze ještě zvětšovat anebo je uložit jako zvláštní okno plánu.

Pixelový import v novém programu PlanCAD umožňuje vkládat do plánů PNG-soubory např. z DICAMU, firemní logo anebo digitální obrázky ze staveniště, což zvýší jejich názorné zobrazení. Přes toto rozhraní lze importovat všechny běžné grafické formáty. DXF-knihovna s databází různých objektů jako jsou stromy, auta osoby atd. umožní Vaše plány dokompletovat .

Tip! Jako zvláštní bonus nabízíme studijní a testovací verzi našeho programu PlanCAD  pro volný Download. PlanCAD-L obsahuje kompletní rozsah funkcí běžného programu PlanCAD ovšem není kompatibilní s jinýma moduly řady programů Dietrich's.