Dietrich's international
 
 

Speciální rozhraní pro import/export

Naší snahou je, aby byl náš systém kompatibilní se systémy předních výrobců v oboru, protože obecná platnost a jedinečnost dat znamenají pro uživatele komfort a bezpečnost. 

Pro zabezpečení výměny dat s jinými programy má softwarový systém Dietrich's k dispozici celou řadu rozhraní, které pravidelně rozšiřujeme a aktuaujeme.

Import

Export

3D-DXF, HLI, DTH, SAT, Compass, Wolf, Eleco, Nemetschek, Wagemeyer, Arcon+

CSV, 3D-DXF, VRML, DSA, EnEV-Visionworld, Primus, Theobald, CNC-Stroje, Výrobní linky dřevěných elementů...