Dietrich's international
 
 

Statický program podle DIN 1052 a Eurocode 5

Výkonný, přehledný a snadno ovladatelný program pro výpočet statiky. Je vhodný pro statický výpočet všech stavebních konstrukcí a jejich konstrukčních prvků od jednotlivých krokví až po základy stavby. Všechny konstrukční prvky jsou včetně dimenzování. Jediným stlačením klávesy lze zpracovat projekty neomezené velikosti i s přenosem zatížení mezi všemi konstrukčními prvky. Kompletní výtisk s titulní stranou a závěrečným listem je samozřejmostí. Dokument (výsledky)  vytištěný ze statického programu je srozumitelný, jasný a přehledný. Statický výpočet lze provádět podle německé normy DIN 1052:2008-12, jako i podle Eurocode 5 anebo ve státních normách jednotlivých zemí, např. SIA 256 (Švýcarsko) anebo NTC (Itálie).
Více informací demoverzi programu získáte na Opens external link in new windowwww.dc-statik.com