Dietrich's international
 
 

Filme aus dem Bereich Bauphysik

Výpočet Glaserova diagramu a U-hodnoty (3.6MB)

Přímo při zadávání skladby nové stěny si prověřte její tepelnou izolaci a stavebně fyzikální užitkové vlastnosti Vaší stěnové konstrukce. (Od Update verze 9.01)

Přenos na EnEV-PRO 2009 (3.5 MB)

Předejte data, zadané v programu Dietrich's na stavebně fyzikální program "EnEV-PRO 2009" a vytvořte v několika krocích spotřebu primární energie Vaší budovy. (od Update Verze 9.01)