Dietrich's international
 
 

Lernfilme zur DC-Statik

Statický výpočet libovolných příhradových konstrukcí (9.1MB)

Definujte a vizualizujte libovolné příhradové konstrukce pomocí přejmutí DXF-výkresu nebo pomocí zadání souřadnic. Vytvořte poté nově výkresy a dokumenty podle EC5, SIA, NTC a DIN 1052. (od Verze 8.05 - Update 2009)

Dimenzování nárožních a úžlabních krokví (youtube)

Dimenzujte nárožní a úžlabní krokve, při automatickém zohlednění dolních/  horních vyřezů nárožních profilů a úžlabí, grádování posunutí  půdorysu a osedlání. (Od Update verze 9.03)