Dietrich's international
 
 

Filme aus dem Bereich PlanCAD

Automaticky vytvor(ené plány (1.0MB)

Jenom ne(kolik málo kroku* Vám stac(í pro vytvor(enípr(edloh plánu*, kompatibilních s Vaším výstupním zar(ízením,na kterém pak necháte vytisknout všechny plány které byli automaticky pr(evzety z konstrukc(ního programu.

Plány s ru*znými detailními pohledy (1.8MB)

Tato prezentace Vám pr(edstaví, jak mu*žete vytvor(itvelkoformátové konstrukc(ní plány anebo zadávací plánys ne(kolika pohledy na konstrukci vc(etne( detailu*.

Individuální sestavy pr(edloh plánu (3.9MB)

Pr(i individuálních pr(edlohách plánu* budou Vaše plány auto-maticky opatr(eny firemním logem, volne( definovaným textem,  kótami a individuálními barvami vrstev.