Dietrich's international
 
 

Highlights aus dem Bereich Wand

Automatická optimalizace velkoplošných desek/ Nesting (18MB)

Optimalizujte v co nekratší době rozložení dřevěných desek, střešních panelů SIP a obkladového materiálu a ušetřete tak materiálové náklady a čas na přípravu výroby. (Od Update verze 9.04)

Vidlicový resp. křížový plát (18MB)

Pro vytvoření speciálních spojení mezi různými konstrukčními prvky, jako jsou např. křížové pláty, resp. křížové čepy anebo vidlicové pláty, použijte funkci "Vidlicový plát". (od Update verze 9.01)

Výpočet Glaserova diagramu a U-hodnoty (3.6MB)

Přímo při zadávání skladby nové stěny si prověřte její tepelnou izolaci a stavebně fyzikální užitkové vlastnosti Vaší stěnové konstrukce. (Od Update verze 9.01)

Kreslící prvky v konstrukci (4.6MB)

Uložte si všechny kreslící prvky (Texty, kótování, zařizovací předměty, dílenské výkresy) centrálně na jednom místě v konstrukci, abyste získali dokonalý přehled během všech fází plánování. (Od Update verze 9.01)

Automatische Holzrahmenbau-Belegung (7MB)

Belegen Sie Holzrahmenbauwände in Sekundenschnellemit Platten, Ständern, Beschlägen und Installations-Elementen.

(Seit Version 8.01)

Darstellung von Wänden in Dietrich's Plänen

Der neue Holzrahmenbau-Editor (4.5MB)

Greifen Sie mit nur einem Mausklick auf Ihre Werkzeuge und Bauteile zu und beschleunigen Sie so Ihre Arbeit. 

(Seit Version 8.01)

Anwendungsbeispiele für Favoriten (7MB)

Greifen Sie mit nur einem Mausklick auf Ihre Werkzeuge und Bauteile zu und beschleunigen Sie so Ihre Arbeit.

(Seit Version 8.01)

Roubená stavba (5.7MB)

S modulem pro stavbu roubených staveb budouste(ny robenky vytvor(eny automaticky i se všemi detaily pr(ipojení, vrtaných otvoru*, detaily oken a dver(í a pru*niky vaznic.(od Update Verze. 6.01)

Vytvár(ení pru niku (2.9MB)

Funkce vzájemných pru*niku* automatickyvyhledává konstrukc(ní prvky, které se vzájemne( protínají a u kterých je tr(eba provést vzájemný pru*nik, napr(. krokev a deska ste(ny.(od Update Verze 6.01)

To top