Dietrich's international
 
 

Lehrfilme aus dem Bereich Decke

Automatická optimalizace velkoplošných desek/ Nesting (18MB)

Optimalizujte v co nekratší době rozložení dřevěných desek, střešních panelů SIP a obkladového materiálu a ušetřete tak materiálové náklady a čas na přípravu výroby. (Od Update verze 9.04)

Vidlicový resp. křížový plát (18MB)

Pro vytvoření speciálních spojení mezi různými konstrukčními prvky, jako jsou např. křížové pláty, resp. křížové čepy anebo vidlicové pláty, použijte funkci "Vidlicový plát". (od Update verze 9.01)

Kreslící prvky v konstrukci (4.6MB)

Uložte si všechny kreslící prvky (Texty, kótování, zařizovací předměty, dílenské výkresy) centrálně na jednom místě v konstrukci, abyste získali dokonalý přehled během všech fází plánování. (Od Update verze 9.01)

Výpočet Glaserova diagramu a U-hodnoty (3.6MB)

Přímo při zadávání skladby nové stěny si prověřte její tepelnou izolaci a stavebně fyzikální užitkové vlastnosti Vaší stěnové konstrukce. (Od Update verze 9.01)

Segmentace stropů (2.9MB)

V Update je zahrnuta rovněž i segmentace stropů (od Update Verze 6.01) 

Vytvár(ení pru niku (2.9MB)

Funkce vzájemných pru*niku* automatickyvyhledává konstrukc(ní prvky, které se vzájemne( protínají a u kterých je tr(eba provést vzájemný pru*nik, napr(. krokev a deska ste(ny.(od Update Verze 6.01)

To top