Dietrich's international
 
 

Novinky aktuální Dietrich's verze 14

Dietrich's verze 14 je hotova. Naši uživatelé s platnou smlouvou péče o zákazníka se mohou opět těšit na tuto novou verzi.

Jako vždy je náš Update plný nových funkcí a vylepšení, které Vám, uživatelům denně slouží jako výhoda před konkurencí. Je elegantnější, protože dialogový asistenti přemýšlí s Vámi. Je rychlejší, protože bylo pod kapotou mnoho optimalizováno. A je hezčí, protože nyní odpovídá aktuálnosti Windows 8. Mimo to obsahuje mnoho dalších vylepšení a rozšíření. Dietrich's verze 14 - více vytvořené práce za méně času - k tomu však s větším komfortem.

Podívejte se na novinky verze detailně zde.

Navigace budovou

Navigace budovou

Nová navigace stavbou dovoluje rychlejší pohyb mezi jednotlivými částmi stavby anebo moduly. Celá struktura stavby je přehledně zobrazena do přehledné stromové struktury. Kliknete-li např. na jednu stěnu v navigaci stavby, změní se konstrukční program automaticky na odpovídající stěnu v konstrukci stěny. Tak mohou být komfortně zvoleny veškeré části stavby (půdorysy, stěny, stropy, střecha, vikýře, vazníky, volná konstrukce) a program se otevře přímo v odpovídajícím modulu.

Navigace stavby může být připojena na levém anebo pravém okraji obrazovky anebo být zobrazena jako volné okno. Můžete vidět stromovou strukturu a přehled stavby s vždy aktuální stěnou. Ve volném okně naleznete vedle stromové struktury také větší obrázek stavby, ve kterém můžete přímo zvolit stěny, stropy, vazníky atd. Toto zobrazení je ideální pracoviště se dvěma monitory. Je stále viditelné a může být pomocí funkční klávesy F2 skryto a opět zobrazeno.

Připojení pomocí kování

Připojení pomocí kování

Podle situace Vám nabízí tato funkce automaticky na základě odměření stavebního prvku a situaci při zabudování výběr vhodného kování, trámových patek, spojovacích prostředků a podpěrných patek sloupků několika vedoucích výrobců, které jsou v databázi již integrovány. S volitelným modulem k náhradnímu posouzení můžete získat informace o zatíženích. Tím je výběr kování automaticky zredukován pouze na vhodné komponenty a příslušné využití je ukázáno. Tato volba je propojena s výrobcem a nechají se okamžitě porovnat a optimalizovat náklady. Nutná strojní opracování tak jako soupisky kování a spojovacích prostředků jsou rovněž vytvořeny stisknutím jediného tlačítka.

V modulu DC-Statik je rovněž měřena únosnost tohoto spoje, dotčené výstupní dokumenty jsou vedeny a jako výstup slouží odpovídající statický posudek. Nejčastěji podceňované, ale u hlavních nosníků nutné zesílení příčného průřezu zde může být rovněž změřeno.

Opens external link in new windowLink zum Video-Tutorial

Pokosový řez

Pokosový řez

S touto novou funkcí mohou být spojeny prvky anebo desky podle mnoha pravidel na rozích. Prvky jsou přitom automaticky prodlouženy nebo zkráceny a na jednom rohu plošně nebo polovinou úhlu spojeny. Alternativně může být stavební prvek průběžný a jiný na něj být přilípnut. Tyto stavební prvky při tom jsou automaticky tak opracovány, že je vytvořen čistý rohový spoj. Při uzlovém řezu mezi prvky vznikne připojovací systematika a při dodatečném posunutí jednoho stavebního prvku bude zkoušeno uzlový řez znovu vytvořit. Uzlový řez se nechá rovněž použít i na deskách. Zde je ale nutné dbát na to, že se spojované stěny protínají, protože nejsou automaticky prodlouženy popř. rozšířeny.

Systematika kleštin a rozdělení krokví

Systematika kleštin a rozdělení krokví

Funkce pro rozdělení krokví byla vylepšena. Při rozdělování krokví v poli je nyní zohledněna šířka nárožní a úžlabní krokve. Programem automaticky nalezené hranice pole již není na konci okapu, nýbrž na vnitřní straně nárožní nebo úžlabní krokve. Pokud zadáte pro rozdělení osovou vzdálenost, bude nyní odstup změřen tak, že skutečný světlý odstup bude mezi krokvemi ale i na hranicích pole vždy identický.

Nadefinovali jste krokve, kleštiny nebo hambálky, tak je můžete také zpracovat. Kleštiny tvoří pole, která mohou být zpracována jako celek. (připojení, výšková poloha, průřez atd.). Dodatečné krokve, které jsou v tomto poli zadány, obdrží automaticky rovněž kleštiny. Při změně kleštin mohou být hranice pole také dodatečně přizpůsobeny. Vymažete-li, anebo posunete-li krokev jednoho páru krokví s kleštinou, pak kleština zmizí. Vznikne-li novým zadáním anebo posunem jiné krokve nový pár, budou kleštiny opět automaticky vytvořeny.

Dynamické přizpůsobení se na výšku podlaží

Dynamické přizpůsobení se na výšku podlaží

V provedení stěn nyní může být připojen horní konec stěny na naproti ležící podlaží nebo na něm ležící strop. Dále můžete nyní pole stropu připojit na dolní hranu na něm ležícího podlaží. Bude-li dolní hrana podlaží změněna, přizpůsobí se výška dole položených stěn na pole stropu automaticky. Otvory pro dveře a okna se rovněž přizpůsobí na níže ležící hrubý strop popř. na hotovou podlahu.

Tato nová metoda dovoluje jasné a jednoduché přizpůsobení celé budovy na změněné výšky podlaží a skladby stropů. Zde je nutné doporučit přizpůsobit předlohy pro stavbu a profil, skladbu stěn a rovněž nastavení pro okna a dveře.

Abychom nový systém podlaží a referenčních výšek optimálně využili je smysluplné nejprve dotčená podlaží plně zadat. Tím je možné stěny převzít z jednoho podlaží do druhého. To nesmí avšak obsahovat žádné stěny a stropy, reference však mohou být již k dispozici.

Opens external link in new windowLink zum Video-Tutorial

Podívej se a pociť

Podívej se a pociť

Abychom dosáhli co možná největšího výkonu programu, bylo mnoho funkcí a technik ve verzi 14 dále optimalizováno. Také uživatelské prostředí bylo opticky přizpůsobeno aktuálnímu operačnímu systému.

Konstrukce stěny, další opracování po vyvolání informace o tělese - storno beze změn nezávisle na velikosti projektu pouze v rámci méně než jedné sekundy. Výměna v modulu konstrukce stropu až 10x rychleji. Konstrukce stropu: nástroj lupa: nezávisle na velikosti projektu pod jednu sekundu. Konstrukce stropu: změna průřezu až 10x rychleji. Všeobecné výpočtové funkce: např. nový výpočet nosné konstrukce střechy nebo zobrazení mnoha vrtání až o 30% rychleji.

 

Profilované desky

Profilované desky

Katalog stavebních prvků byl doplněn o izolační desky pero a drážka anebo střídavý falc. Hrubé desky jsou definovány odpovídajícími profily hran a jsou tak zobrazeny i v konstrukci. Při zadávání je zohledněna krycí plocha a překrytí hran je vytvořeno automaticky. Profilované desky jsou v katalogu označeny zkratkou PD (Pero a Drážka).

Při automatickém obložení deskami pomocí HRB editoru nebo bednění ve střeše můžete zohlednit pravidla montáže jednotlivých výrobců a tím si zajistit optimální a podle pravidel správné položení. Při přenosu profilovaných desek na CNC obráběcí centra je orientace desek zohledněna, profily hran na CNC nejsou avšak zpracovány.


Opens external link in new windowLink zum Video-Tutorial

Katalog s více než 18.000 stavebními dílci

Katalog s více než 18.000 stavebními dílci

Využijte rozsáhlou knihovnu stavebních prvků s produkty nejdůležitějších dodavatelů v branži dřevostaveb a vložte jednoduše kliknutím myši požadovaný prvek do vaší konstrukce. Všechna nutná opracování budou automaticky provedena a všechny údaje jsou Vám k tomuto dílci k dispozici. Katalog stavebních prvků obsahuje více než 18.000 stavebních prvků, ve 112 hlavních a 687 vedlejších smysluplně členěných podskupinách. Přes 7.000 stavebních prvků má také dodatečně uložen přesný geometrický popis profilového prvku. Rovněž jsou přiloženy nejdůležitější statické hodnoty podle evropských norem. Katalog svým rozsahem pokrývá mimo jiné překližované materiály v 700 variantách výrobců zvučných jmen a okolo 2500 krytin různých výrobců.

Rozdělení stěny

Rozdělení stěny

S těmito dvěma novými funkcemi mohou být stěny vertikálně anebo horizontálně rozděleny a znovu spojeny. Tak můžete např. štítové stěny rychle a jednoduše rozdělit na jednu stěnu se standardní výškou a na zbývající připojenou trojúhelníkovou část. Vzniklé stěny zůstanou nadále ve stejném podlaží původní stěny. Stavební prvky, které byly zadány před dělením stěny, budou automaticky přiřazeny stěně, ve které leží. Všechna dělení mohou být dodatečně posunuta.

Filtr pro aktivaci

Filtr pro aktivaci

Ve filtru pro aktivaci stavebního prvku jsou nyní zohledněna také strojní opracování, aby byly např. vyfiltrovány stavební prvky které mají od CNC zařízení např. obdržet pouze kapovací řez. Jako kapovací řezy jsou rozpoznány řesy s úhlem řezu a základním úhlem 90°.

Stavební prvky mohou být fitrovány podle různých kritérií:

  • Stavební prvky bez strojního opracování
  • Stavební prvky bez strojního opracování eventuálně obdrží kapovací řez
  • Stavební prvky s jinými strojními opracováními než kapovací řezy
  • Stavební prvky se strojním opracováním
  • </u Tato nová filtrovací kritéria můžete také kombinovat se stávajícími filtrovacími kritérii.